Moderní společnost je mladá formující se strana, která se v současné fázi profiluje a programově vymezuje. Zaměřujeme se momentálně na formování programu a přípravu na budoucí aktivní roli na různých úrovních ve správě naší země. 

Jste zde: HomeTémataDalší ...Oddlužení České republiky

Považujeme za nutné oddlužit Českou republiku. Jsme si vědomi toho, že nejde o jednoduchý úkol, ale současnou praxi deficitních rozpočtů s neustálým nárůstem státního dluhu jak nominálně, tak ve vyjádření v % k HDP považujeme za dlouhodobě neudržitelnou. Podporujeme jednotnou daň DPH 19% na sanaci státních rozpočtů, jsme proti progresivnímu zdaňování a jsme pro co nejúčinnější boj proti korupčnímu prostředí i konkrétním korupčním skutkům. Domníváme se, že zaměření na co největší zmenšení podílu nezaměstaných na pracovním trhu je jednou ze základních cest z krize.

Státní podporu a různé soc. dávky považujeme za projev solidarity, ale zároveň si uvědomujeme, že aby stát mohl rozdávat, musí na to nejprve "mít". A lidé přijímající tuto pomoc by si měli být vědomi, že jde o pomoc. Proto považujeme jakákoliv nastavení zvýhodňující dlouhodobě nezaměstnané proti zaměstnaným a demotivující v ohledu k hledání pracovních příležitostí i ochoty na sebe pracovní závazky brát za nevhodné, neužitečné a dokonce nebezpečné.

Práci považujeme za povinnost a solidaritu jako projev pomoci v nouzi nikoli jako slabost pro zneužívání nezodpovědnými. Jsme pro zavedení veřejných prací pro osoby nezaměstnané  déle než rok a nepovažujeme to za otrocké práce ponižující důstojnost, ale za jisté vyjádření zodpovědnosti za společnou věc, společné záležitosti a výraz ochoty přispět nějak celku, ze kterého čerpám finance pro své živobytí.

Zadlužování, veškeré pofiderní půjčky rovnající se lichvám a další nebezpečné věci považujeme za vřed naší společnosti kumulující další a další problémy. Jsme pro jasné zdůraznění finanční zodpovědnosti a propagaci zodpovědného finančního života v učebních osnovách základních škol, v prevenčních programech, rozpočtových pravidlech a všech oblastech společnosti tak, aby se zvýšilo povědomí o nutnosti žít svůj život bez přítomnosti nebezpečných a kumulování dalších a dalších dluhů.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Newsletter - Info e-mail

Zůstaňte s námi v kontaktu a přihlaste si příjem našeho informačního e-mailu. Newsletter Moderní společnosti Receive HTML? Kdykoli se můžete pohodlně odhlásit.

Moderní společnost přináší postoje, které ne vždy zastávají vládnoucí elity, ať už u nás v ČR nebo v EU. 

Jiří Krupa, předseda Moderní společnosti

Go to top