2013/2 Prohlášení k volbě prezidenta České republiky 2013

Přesto, že si uvědomujeme podcenění negativního vlivu podstaty a převažujícího hodnotového systému Evropské unie prezidentskou kandidátkou Zuzanou Roithovou, podporujeme její kandidaturu.

Ne sice ve víře, že by se mohla prezidentkou stát, ale pro to, abychom se přiklonili na stranu hodnot, které zastává a které jsou pro nás klíčové a podstatné.

1) Na rozdíl ode všech ostatních kandidátů má jasný postoj a názor na interrupci, který je v souladu s reformačními hodnotami.

2)Na rozdíl od většiny kandidátů má jasný postoj a názor na adopci dětí homosexuálními páry a na stírání rozdílu mezi rodinou a ostatními formami, které se rodinný svazek snaží oloupit o jeho primární a zásadní význam.

Volba Zuzany Roithové je pro nás tedy volbou těchto našich programových hodnot. Volbu kandidátů, kteří v těchto věcech mají názory opačné, považujeme za podporu jejich názorů a postojů, které jsou pro nás z kategorie nepřekonatelných a zásadně nepřípustných. Volit lidi, kteří souhlasí se zabíjením dětí v lůně matek nebo volit lidi, kteří nejsou schopni říci jasné ne adopci dětí homosexuálními páry, považujeme za podporu těchto postojů a jejich volbu si dokážeme představit možná jen v situacích nutného tzv. "menšího zla", a to ve věci přípustnosti takovéto volby nemáme navíc uzavřený a jasný názor (tedy nejsme si zcela jisti, zda by volba "menšího zla" byla skutečně ospravedlňující a zda by nebylo pro nás nějaké jiné východisko z případného dilematu).

Co se týče schopností a kompetencí kandidátů, domníváme se, že Zuzana Roithová patří z kandidátů jistě přinejmenším ke kompetentnější polovině svými zkušenostmi, vystupováním a rozhledem.

Její prounijní postoje nesdílíme, domníváme se, že přestože není možné žít bez realistického prožívání integrace uvnitř Evropské unie, naše země by měla jasně a zřetelně držet vlastní pozice, neodevzdávat své kompetence a práva EU. Domníváme se, že postoje našeho národa mohou být v budoucnu reformačním hodnotám blíže, než budou hodnoty Evropské Unie a proto bychom měli střežit co nejvíce pravomocí a kompetencí, které nám umožní si je ponechat a nenechat si je direktivně odebrat EU. To se sice patrně bude v nějakém rozsahu dít, ale ČR by se na tom neměla podílet a bez hlesu s tím souhlasit.

Přípravný výbor MODES (6. 1. 2013)

_________________________________

Obr. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuzkaroithova_cropped.jpg

Last modified on Friday, 10 July 2015 09:17
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top