2016/3 Adopce dětí homosexuálními páry

Odmítáme návrhy umožňující adopce dětí homosexuálními páry i návrhy vedoucí tímto směrem. Jsou cestou k předefinování rodiny a jejího základního významu pro společnost. Naši zemi vidíme a prosazujeme jako zemi založenou na spravedlivých a prorodinných zákonech, ne zákonech měnících podstatu rodiny. Prosazujeme podobně jako je to již na Slovensku či Maďarsku, které to již mají, ústavní zakotvení definice manželství jako vztahu muže a ženy. 

Domníváme se, že bychom v tomto nastavení a klasickém porozumění neměli ustupovat moderním genderovým proudům, které mohou končit povinnými společnými záchody na školách a propagovanou "volbou“ člověka rozhodnout o svém pohlaví či kradením dětí normálně fungujícím rodinám, které nezapadají té které momentálně vládnoucí garnituře do jejich představ o správné genderové výchově. V neposlední řadě pak i předáváním těchto dětí homosexuálním párům do výchovy.

Neměli bychom z této definice manželství ustupovat ale ani islámským požadavkům, které jsou stále více vznášeny na některé evropské země.

Moderní společnost je zcela jistě prorodinná strana ve smyslu podpory rodiny tak, jak ji známe a rozumíme ji doposud. Nechceme, aby naše děti měli toto pochopení vymývané nějakými postupně se měnícími zákony a školními osnovami ustupujícími homosexuální a genderové lobby.

Moderní společnost stojí a bude stát vždy na straně klasické rodiny

Republiková rada

22. 7. 2016

Last modified on Thursday, 04 August 2016 07:49
Administrator

Tradiční hodnoty v moderní době

Website: www.modernispolecnost.cz
Login to post comments
back to top